Program stypendialny USKI POLSKA

Dziękujemy za udział w głosowaniu na laureatów stypendium USKI Polska.

Stypendium jest dedykowane utalentowanym i zaangażowanym uczniom, którzy pragną rozwijać się intelektualnie i społecznie. 

Cel
Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych naukowo, intelektualnie jak i sprawnościowo.

Dla kogo?
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu.

Korzyści
Możesz otrzymać 1000,00 zł.
Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

0 ,00 zł
łączna kwota stypendiów
0
szkoły biorące udział w programie
0
łączna ilość zgłoszonych kandydatów
0
przyznanych stypendiów

Mamy zaszczyt ogłosić, że lista laureatów stypendium USKI Polska została już ustalona i opublikowana.

GŁOSOWANIE DLA WSZYSTKICH

Oddaj głos na swojego kandydata.

GŁOSOWANIE DLA DYREKTORÓW

Oddaj głos na swojego kandydata.

Terminy i zasady

W roku szkolnym 2023/2024 uczestników zgłaszamy w następujących terminach (decyduje data stempla pocztowego):
I semestr: od 11 września 2023 r. do 20 października 2023 r.
II semestr: od 5 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r.

Kandydatów zgłasza Dyrekcja szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wniosek oraz załączniki należy przesłać na adres głównej siedziby szkoły USKI Polska: ul. Ładna 2, 31-444 Kraków.

Następnie na naszej stronie odbywa się głosowanie publiczne oraz głosowanie dla Dyrektorów szkół biorących udział w programie.

Pliki do pobrania

Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa regulamin.

Poznaj naszą nową grę edukacyjną dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat!