Program stypendialny USKI POLSKA

Zgłoszenie kandydatów przez Dyrektorów szkół biorących udział w tegorocznym programie stypendialnym odbywa się w terminie od 12.09.2022 r.  do 21.10.2022 r. Głosowanie dla Uczniów i Dyrektorów szkół rozpoczyna się dnia 31.10.2022 r. i trwa do 30.11.2022 r.  Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 05.12.2022 r.
Życzymy powodzenia! Zespół USKI POLSKA 
💪

Cel
Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych naukowo, intelektualnie jak i sprawnościowo.

Dla kogo?
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu.

Korzyści
Możesz otrzymać 1000,00 zł.
Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

0 ,00 zł
łączna kwota stypendiów
0
szkoły biorące udział w programie
0
łączna ilość zgłoszonych kandydatów
0
przyznanych stypendiów
GŁOSOWANIE W 30 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO (II SEMESTR - ROK SZKOLNY 2021/2022) USKI POLSKA ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

Zagłosuj na wybraną osobę

GŁOSOWANIE ZAMKNIĘTE

Głosowanie zamknięte jest już zakończone.

GŁOSOWANIE DLA DYREKTORÓW

Głosowanie dla dyrektorów zakończone.

Terminy i zasady

W roku szkolnym 2022/2023 uczestników zgłaszamy w następujących terminach (decyduje data stempla pocztowego):
I semestr: od 12 września 2022 r. do 21 października 2022 r.
II semestr: od 16 stycznia 2023 r. do 19 marca 2023 r.

Kandydatów zgłasza Dyrekcja szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wniosek oraz załączniki należy przesłać na adres głównej siedziby szkoły USKI Polska: ul. Ładna 2, 31-444 Kraków.

Następnie na naszej stronie odbywa się głosowanie publiczne oraz głosowanie dla Dyrektorów szkół biorących udział w programie.

Pliki do pobrania

Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa regulamin.