Program stypendialny:

TRWA GŁOSOWANIE W 22 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO USKI Polska II semestr - rok szkolny 2017/2018. ODDAJ GŁOS NA SWOJEGO KANDYDATA!

Głosowanie dla wszystkich

ODDAJ GŁOS NA JEDNEGO KANDYDATA

Głosowanie dla dyrektorów

Wymagany login i hasło

Laureaci

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI

Głosowanie w 22. edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego trwa od 4-04-2018 do 30-04-2018 roku!

 

 1. Cel

  Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych.

 2. Dla kogo

  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu.

 3. Korzyści

  Możesz otrzymać 750 zł.
  Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysokości 150 zł miesięcznie.

 4. Zasady

  Kandydatów zgłasza Dyrekcja szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wniosek oraz załączniki należy przesłać na adres USKI Polska.

  Następnie na naszej stronie odbywa się głosowanie publiczne oraz głosowanie dla Dyrektorów szkół biorących udział w programie.

  Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa regulamin.

  Dokumenty do pobrania:

  USKI
 5. Terminy

  W roku szkolnym 2017/2018 uczestników zgłaszamy w następujących terminach (decyduje data stempla pocztowego):

  I semestr: od 5 września 2017 do 13 października 2017

  II semestr: od 1 stycznia 2018 do 26 marca 2018

 6. Statystyka dwudziestu poprzednich edycji

  • Łączna kwota stypendiów – 481 500,00 zł
  • Szkoły biorące udział w programie – 502
  • Łączna ilość zgłoszonych kandydatów – 1942
  • Przyznanych stypendiów – 642
Bądź na bieżąco!
Zapisz się do darmowego newslettera i bądź informowany o nowościach i promocjach